ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 จังหวัด

📢📢 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 จังหวัด 📢📢

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 :
🏣 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน :
✏ ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง✏
👩👨สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
👨นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
สัดส่วน บัตรเสีย ✖
ส.ถ. = 184 ✴ คิดเป็นร้อยละ 4.19
ผ.ถ. = 82 ✴ คิด้ป็นร้อยละ 1.86
สัดส่วน บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด 🙅
ส.ถ. = 287 🙅 คิดเป็นร้อยละ 6.55
ผ.ถ. = 221 🙅 คิด้ป็นร้อยละ 5

 

 

 

 

 

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 :
🏣 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน :
👀 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 👀
👩👨สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
👨นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
👉 (อย่างไม่เป็นทางการ) 👈
🏪 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🙇

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

28 พฤศจิกายน 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣
โดย…นาย กิตติพัทธ์ อานุภาเวนะวัฒน์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมด้วย …🙎
👉 นายอนันต์ ไชยวุฒิ (ผอ.กกต. อบต.ไชยสถาน)
👉 นายเด่น วงศ์ไชยา (กกต.อบต.ไชยสถาน)
👉 ด.ต.เฉลิมพล อิสระดำรงกูล (กกต.อบต.ไชยสถาน)
👉 กปน./ รปภ. /อสม. ไชยสถาน
👉 อนุกรรมการฯ/ พนักงาน อบต.ไชยสถาน
❌ พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ❌
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 🚻 เข้าคูหา ❌ เบอร์เดียว ทั้ง นายก และ ส.อบต. ✏❌

การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 โดย… นาย กิตติพัทธ์ อานุภาเวนะวัฒน์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน/ นายเด่น วงศ์ไชยา กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน/ด.ต.เฉลิมพล อิสระดำรงกูล กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน/ และนายอนันต์ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ไชยสถาน : ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👉เพื่อเตรียมความพร้อมในการเเลือกตั้ง ❌ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

 

 

เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานประสานสาธารณูปโภค 🛠️ (ไฟฟ้า⚡) : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 : งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและงานสาธารณสุข 🚑 : ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ❌ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 ” : ดำเนินการโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 👉เพื่อเตรียมความพร้อมในการเเลือกตั้ง ❌ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมี…นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย เป็นวิทยากร บรรยายในการให้ความรู้ในครั้งนี้…
“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : 👉 จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน❌ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส” ❌ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนร่วมเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ❎ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน กำหนดการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน กำหนดการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน