ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน (สถ.4/5) และ (ผ.ถ.4/5)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน (สถ.4/5) และ (ผ.ถ.4/5) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (สถ.4/4) และ (ผ.ถ.4/4)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (สถ.4/4) และ (ผ.ถ.4/4) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ ผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวจารจร

ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวจารจร