ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 :

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣

โดย…นายเดช ชินายศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
👉 เพื่อพิจารณาข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 👉 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดย… มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564-ธันงาคม 2565)ประกาศไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕)

ประกาศไตรมาส

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. :

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :

โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน มอบหมายให้ นายชัญชาญ กุลเจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม📚 ร่วมงานกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 🎆👶🏻 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน 🏨 ดำเนินการ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 🦠 ATK (Antigen Test Kit) 👉🏻ให้แก่…พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. :
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :
โดย… ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน 🏨 ดำเนินการ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 🦠 ATK (Antigen Test Kit)
👉🏻ให้แก่…พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
จากผลการตรวจ ATK ผลเป็นลบ (Negative (1 ขีด) ไม่พบ🙅‍♂️เชื้อโควิด 🦠 ร้อยละ 100 ของพนักงานที่ตรวจ 👌🏻
👉🏻 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ร่วมต้อนรับ นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมคณะ ฯ

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 11.11 น. :
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :
โดย… นายอนันต์ ไชยวุฒิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมคณะ ฯ 🙏 จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมคณะ ฯ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป 🙏

ลงพื้นที่มอบสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องกักตัว จำนวน 21 ครัวเรือน

วันที่ 5 มกราคม 2565 :
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :
โดย.. นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์บริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และหัวหน้าสำนักปลัดฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องกักตัว จำนวน 21 ครัวเรือน 🏘 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
     

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แนวทางการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. :

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :

กองช่าง 🛠️ : งานประสานสาธารณูปโภค : นายอนันต์ ไชยวุฒิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แนวทางการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

มอบชุดปฎิบัติการตำรวจบ้านให้แก่… อาสาตำรวจบ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

วันที่ 4 มกราคม 2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :

นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน มอบชุดปฎิบัติการตำรวจบ้านให้แก่…อาสาตำรวจบ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยมี…ร้อยตำรวจโท วิทย์ กิติยศ พร้อมด้วยอาสาตำรวจบ้านเป็นผู้รับมอบ