ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 :

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣

โดย…นายเดช ชินายศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
👉 เพื่อพิจารณาข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 👉 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดย… มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. :

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :

โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน มอบหมายให้ นายชัญชาญ กุลเจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม📚 ร่วมงานกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 🎆👶🏻 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน 🏨 ดำเนินการ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 🦠 ATK (Antigen Test Kit) 👉🏻ให้แก่…พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. :
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :
โดย… ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน 🏨 ดำเนินการ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 🦠 ATK (Antigen Test Kit)
👉🏻ให้แก่…พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
จากผลการตรวจ ATK ผลเป็นลบ (Negative (1 ขีด) ไม่พบ🙅‍♂️เชื้อโควิด 🦠 ร้อยละ 100 ของพนักงานที่ตรวจ 👌🏻
👉🏻 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ร่วมต้อนรับ นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมคณะ ฯ

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 11.11 น. :
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :
โดย… นายอนันต์ ไชยวุฒิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมคณะ ฯ 🙏 จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมคณะ ฯ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป 🙏

ลงพื้นที่มอบสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องกักตัว จำนวน 21 ครัวเรือน

วันที่ 5 มกราคม 2565 :
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :
โดย.. นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์บริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และหัวหน้าสำนักปลัดฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องกักตัว จำนวน 21 ครัวเรือน 🏘 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
     

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แนวทางการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. :

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :

กองช่าง 🛠️ : งานประสานสาธารณูปโภค : นายอนันต์ ไชยวุฒิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แนวทางการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

ฝึกอบรมการซักซ้อมแผนและอพยพหนีไฟ และการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 :
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣
🚒งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
🚑 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและงานสาธารณสุข
โดย…หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
💥 ฝึกอบรมการซักซ้อมแผนและอพยพหนีไฟ
💢 การเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

อบรมและการซักซ้อมแผนปฏิบัติการสาธารณภัยบนโต๊ะ (TTX ) และสถานการณ์จำลอง

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 :

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :

🚒🚒 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

🚑🚑 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและงานสาธารณสุข

เข้าร่วมการฝึกอบรมและการซักซ้อมแผนปฏิบัติการสาธารณภัยบนโต๊ะ (TTX ) และสถานการณ์จำลอง 👩🏻‍🦽💉 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประกาศใช้แผนอุบัติเหตุหมู่แบบบูรณาการ ณ โรงพยาบาลน่าน

โครงการธารน้ำใจสู้ภัยหนาว ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 :

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 :

นายอนันต์ ไชยวุฒิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมด้วย นางสาวศศิวิมล ณ ราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เข้าร่วมโครงการธารน้ำใจสู้ภัยหนาว ครั้งที่ 5 พร้อมอุปกรณ์กีฬา⚽️🏸🏓 และเลี้ยงอาหารกลางวัน🍛🍦 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษย์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นพิธีกรดำเนินการ

ต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเงินสำรองจ่าย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 : ต้อนรับคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น บริเวณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบ้านศรีเกิด โดยพบว่าสระน้ำแห่งนี้ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร 🌾🍊🥑🍍 นอกจากนี้ได้ปล่อยปลา เพื่อให้ประชาชนได้เลี้ยงและขยายพันธุ์ 🐟🐠 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป ณ บริสระน้ำบ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน