วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2 และบ้านปางค่า หมู่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2 และบ้านปางค่า หมู่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : เวลา 19.15 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรน่าน เหตุ ว.40 MC+กระบะที่บ้านดอนเฟือง ต.เรือง มีผู้ใด้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นชาย อายุ 46 ปี รถกู้ชีพ-กู้ภัยไชยสถาน นำส่ง รพ.น่าน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : เวลา 19.15 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรน่าน 🚨 เหตุ ว.40 MC+กระบะที่บ้านดอนเฟือง ต.เรือง มีผู้ใด้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นชาย อายุ 46 ปี รถกู้ชีพ-กู้ภัยไชยสถาน 👷นำส่ง รพ.น่าน🚑🏥

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย…นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้เป็นประธานและมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไชยสถาน และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย…นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้เป็นประธานและมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไชยสถาน และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน โดย…นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน มอบหมายให้ นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนเพชรชรารุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 นี้.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน โดย…นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน มอบหมายให้ นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนเพชรชรารุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 นี้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเด่นใหม่ หมู่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเด่นใหม่ หมู่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย…นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน/ นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน … พร้อมผู้ใหญ่บ้าน/ ส.อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย…นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน/ นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน … พร้อมผู้ใหญ่บ้าน/ ส.อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 : เวลา 20.40 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรน่าน เหตุ ว.40 บริเวณบ้านปางค่า ถนนบ้านทุ่งผึ้ง กระบะลงข้างทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นชายอายุ 50 ปี รถกู้ชีพ-กู้ภัยไชยสถาน นำส่ง รพ.น่าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 : เวลา 20.40 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรน่าน 🚨 เหตุ ว.40 บริเวณบ้านปางค่า ถนนบ้านทุ่งผึ้ง กระบะลงข้างทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นชายอายุ 50 ปี รถกู้ชีพ-กู้ภัยไชยสถาน 👷นำส่ง รพ.น่าน🚑🏥

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒
นุ๊ก เอกราช, Rukchat Pimpang และคนอื่นๆ อีก 17 คน