วันที่ 24 มกราคม 2564งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2

วันที่ 24 มกราคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒

22 มกราคม 2564 : เวลา 19.15 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ได้รับแจ้งเหตุ เหตุ ว.40 บริเวณบ้านฝาง หมู่ 5 MC ล้มเองมีผู้ใด้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุ59ปี 1ราย

วันที่ 22 มกราคม 2564 : เวลา 19.15 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ได้รับแจ้งเหตุ 🚨 เหตุ ว.40 บริเวณบ้านฝาง หมู่ 5 MC ล้มเองมีผู้ใด้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุ59ปี 1ราย รถกู้ชีพ-กู้ภัยไชยสถานนำส่ง รพ.น่าน🚑🏥

วันที่ 22 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่หลังวัดบ้านฝาง หมู่ 5

วันที่ 22 มกราคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่หลังวัดบ้านฝาง หมู่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 21 มกราคม 2564 กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งขาม หมู่ 8 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ 10

วันที่ 21 มกราคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งขาม หมู่ 8 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 21 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ได้รับแจ้งเหตุ เหตุ ว.40 MC ล้มเอง

วันที่ 21 มกราคม 2564 : เวลา 09.20 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ได้รับแจ้งเหตุ 🚨 เหตุ ว.40 MC ล้มเอง บริเวณซอยบ้านน่านเจ้า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย รถกู้ชีพ-กู้ภัยไชยสถานนำส่ง รพ.น่าน🚑🏥

วันที่ 20 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน และบ้านศรีเกิด

วันที่ 20 มกราคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2 และบ้านศรีเกิด หมู่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒

วันที่ 19 มกราคม 2564 กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาท่อใหม่ หมู่ 10

วันที่ 19 มกราคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาท่อใหม่ หมู่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน