ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวทางถนนฯ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวทางถนนฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 : เวลา 17.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 รถยนต์ชนเสากล้อง CCTV บริเวณหน้าวัดปางค่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 : เวลา 17.00 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 🚨 รถยนต์ชนเสากล้อง CCTV บริเวณหน้าวัดปางค่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย 🚑 กู้ชีพ-กู้ภัยไชยสถานนำส่งรพ.น่าน 🏥

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่ิอบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่ิอบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2 และบ้านศรีเกิด หมู่ 3

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่ิอบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ประปาบ้านไชยสถาน หมู่ 2 และบ้านศรีเกิด หมู่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ห้สัมภาษณ์ผช.ศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณะบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาลัยศิลปากร พร้อมคณะ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน :โดยนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน มอบหมายให้ นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ให้สัมภาษณ์ผช.ศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณะบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาลัยศิลปากร พร้อมคณะ ในโอกาสดำเนินโครงการวิจัย โครงการศึกษาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามกฏหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 : เวลา 00.20 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 รถยนต์ชนเกาะกลางถนนบ้านปางค่า

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 : เวลา 00.20 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบเหตุ ว.40 🚨 รถยนต์ชนเกาะกลางถนนบ้านปางค่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เป็นชาย 1 รายและหญิง 1 ราย 🚑 กู้ชีพ-กู้ภัยไชยสภานนำส่งชาย 1 ราย และรถรพ.น่านนำส่งหญิง 1 ราย 🏥

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 : เวลา16.42 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบเหตุ ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือข้างโกลบอล หญิง44 ปี ตกจากที่สูง

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 : เวลา16.42 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบเหตุ 🚨 ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือข้างโกลบอล หญิง44 ปี ตกจากที่สูงรู้สึกตัวดี รถกู้ชีพไชยสถาน นำส่งรพ.น่าน ทั้งสองราย 🚑

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งานสาธารณสุข : แจ้งประชาสัมพันธ์งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานสาธารณสุข : แจ้งประชาสัมพันธ์งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องในเทศกาลวันรัฐธรรมนูญ และเป็นวันหยุดกรณีพิเศษแทนการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ และวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 00.18 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านสมุน ภายในซอยอุดมทรัพย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 00.18 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านสมุน ภายในซอยอุดมทรัพย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากเนื่องจากเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น และมีรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ กู้ชีพดู่ใต้ได้นำส่ง รพ.น่าน รถดับเพลิงเทศบาลตำบลดู่ใต้, อบต.เมืองจัง, อบต.ท่าน้าว, อบต.ไชยสถาน, อบจ.น่าน, เทศบาลเมืองน่าน, อบต.นาซาว, เทศบาลตำบลกองควาย ได้เข้าช่วยเหลือ ฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้