วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.58 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุ ว.40 mcล้มเอง เยื้องตลาดปางค่า

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : เวลา 18.58 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบเหตุ รับแจ้งเหตุ ว.40 🚨mcล้มเอง เยื้องตลาดปางค่า ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ประสงค์ โรงพยาบาล 🚑 🏥

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 : เวลา 01.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบเหตุ บ้านฝางผู้บาดเจ็บชาย1ราย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 : เวลา 01.30 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทร ออกตรวจสอบเหตุ รับแจ้งเหตุ ว.40 🚨 บ้านฝางผู้บาดเจ็บชาย1ราย กู้ชีพ-กู้ภัยไชยสถาน 🚑 นำส่ง โรงพยาบาลน่าน🏥

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ให้บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค เพื่ิอบรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 🚰 ให้บริการส่งน้ำอุปโภค 🚿 บริโภค 🛀 เพื่ิอบรรเทาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 🚒

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีเกิด หมู่ 3 และบ้านทุ่งขาม หมู่ 8

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีเกิด หมู่ 3 และบ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกฯ-สายนาท่อ-ที่ว่าการอำเภอ

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกฯ-สายนาท่อ-ที่ว่าการอำเภอ

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2563

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2563

ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2563

ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2563

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญาถนนพาราแอสฟัลท์ติก-สายปางค่า-ผาตูบ-หมู่ 11

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาถนนพาราแอสฟัลท์ติก-สายปางค่า-ผาตูบ-หมู่-11

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์