ประกาศ ผลการทดสอบในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน หน้าที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน หน้าที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน หน้าที่ 3

ประกาศ ยกเลิกและแก้ไขการดำเนินการตามประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศยกเลิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

แจ้งประกาศยกเลิกการดำเนินการตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 28 กันยายน 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : แจ้งประกาศยกเลิกการดำเนินการตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศตารางการสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในวันที่ 29- 30 กันยายน 2563

ประกาศตารางการสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในวันที่ 29- 30 กันยายน 2563

ตารางสอบวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563

ประกาศ

ระเบียบการสอบ

ตำแหน่งพนักงานจ้างประเภททั่วไป ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรเป็นพนักงานจ้าง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่อผู้ช่วยรักจัดการงานทั่งไป หน้าที่ 1

ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการานทั่วไป หน้าที่ 2

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า)

ระเบียบตารางสอบ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

1.ข้อบัญญัติ

2.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 64

กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11

วันที่ 22 กันยายน 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10

วันที่ 21 กันยายน 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ ​22 กันยายน 2563 : เวลา 13.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งเหตุ ว.40

วันที่ ​22 กันยายน 2563 : เวลา 13.45 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งเหตุ ว.40 🚨 รับชาย 41 ปี มีอาการบาดเจ็บเหล็กแทงบริเวรหัวเข่าขวา กู้ชีพ-กู้ภัยไชยสถานนำส่งโรงพยาบาล 🚑

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ ออกดำเนินการตัดต้นไม้ล้มขวางทางการจราจร

วันที่ 20 กันยายน 2563 : เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งต้นไม้🌴 ล้ม ขวางทางจราจร บริเวณถนนสาย เขาน้อย-ปางค่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 👷 พร้อมด้วยอุปกรณ์ 🚧 ออกดำเนินการตัดต้นไม้ล้มขวางทางการจราจร : เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ฝนตกถนนลื่นกรุณาลดความเร็ว โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง