กองช่าง : งานไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านไชยสถาน หมู่ 2 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

21 พฤษภาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง : งานไฟฟ้า✴ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 💡 บ้านไชยสถาน หมู่ 2 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลไชยสถาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ที่สามารถเปิดให้บริการ ตามประกาศมาตรการผ่อนปรนของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” โดยเข้าไปที่ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียน เมื่อร้านค้า/สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว จะได้รับคิวอาร์โค้ด สำหรับนำมาแปะแสดงไว้ที่ร้าน หรือนำมาเผยแพร่ให้ลูกค้าทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของร้าน เพื่อให้ลูกค้าสแกนเช็กอิน และเช็กเอาต์ เก็บข้อมูล ส่วนผู้รับบริการ ก็มีหน้าที่สแกน อ่านคิวอาร์โค้ด สำหรับเก็บข้อมูล โดยแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เองขณะเดียวกัน ข้อมูลในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สามารถตรวจสอบได้ว่า หากพบผู้ติดเชื้อในบริเวณใด ก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่า มีใครเข้าใช้บริการในจุดที่ติดเชื้อบ้าง ก็จะสามารถติดตามตัวได้ทันที ซี่งในส่วนของข้อมูลที่ลงทะเบียนใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการควบคุมโรค อีกทั้งชุดข้อมูลนี้จะอยู่ในระบบประมาณ 60 วัน ก่อนจะลบออก หากไม่พบการติดเชื้อ ดังนั้นขอประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะรัฐบาลจะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของทุกคนอย่างเต็มที่ จะไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ เด็ดขาด
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน “ไทยชนะ” โทร.1119 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัดต้นไม้ล้มขวางถนนและบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากลมพายุ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มขวางถนนและบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากลมพายุ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 9 ต.ไชยสถาน อ. เมือง จ. น่าน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

“ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารในช่วงโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ดำเนินการจัดทำกิจกรรม 😘”ตู้ปันสุข” 😻 เพื่อแบ่งปันอาหารในช่วงโควิด-19 จึงขอประชาสัมพันธ์📣 เชิญชวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาเอาสิ่งของทึ่ “ตู้ปันสุข”
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป… โดยหยิบไปแต่พอดี และขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคตามกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏫

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ไฟล์ PDF ประกาศผู้ชนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38

17 พฤษภาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก อบต.ไชยสถาน /นายนิรันด์ สิทธิมงคล ผู้ใหญ่บ้านนาท่อ /นางบุญเจือ ก้อนแก้ว รองประธานสภา อบต.ไชยสถาน /ร.อ.จวน ยะแก้ว และครู ศพด.ไชยสถาน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38 ในโอกาสมาพบปะผู้บริหาร อบต.ไชยสถาน ผู้นำชุมชน พร้อมกับให้กำลังใจและมอบข้าวกล่องให้กำลังพลในโอกาสมาทำสนามเด็กเด็กเล่นภูมิปัญญา (BBL) และภรรยาน้องๆ ทหารมาช่วยครูทำสื่อการเรียนตกแต่งห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ออกตรวจพื้นที่ในเขตตำบลไชยสถาน ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อปพร. ตำบลไชยสถาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 : เวลา 22.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย.. นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด 👮 ออกตรวจพื้นที่ในเขตตำบลไชยสถาน ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อปพร. ตำบลไชยสถาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)

กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

18 พฤษภาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง : งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 💡บ้านเด่นใหม่ หมู่ 9, บ่านนาท่อ หมู่ 1, บ้านฝาง หมู่5 , บ้านก๊อด หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

ออกตรวจพื้นที่ในเขตตำบลไชยสถาน ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อปพร. ตำบลไชยสถาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 : เวลา 22.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย.. นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด 👮 ออกตรวจพื้นที่ในเขตตำบลไชยสถาน ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อปพร. ตำบลไชยสถาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)