กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : 👉 จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน❌ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส” ❌ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนร่วมเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ❎ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.