การรับโอน (ย้าย) พนักงาน เทศบาลตำบลดู่ใต้

👉 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่ว ระดับต้น) เทศบาลตำบลดู่ใต้ รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายนี้แนบท้ายนี้
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ