ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคศล.พร้อมระบบสูบน้ำบ้านนาเตา ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลำชยสถาน มอบให้นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ร่วมกับ ผอ.ป.ป.ช.พร้อมด้วยจนท.ป.ป.ป.ประจำจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคศล.พร้อมระบบสูบน้ำบ้านนาเตา ต.ริม อ.ท่าวังผา และการจัดซื้อจัดจ้างแก้ใขปัญหาโควิด 19 ของอบต.ยม อ.ท่าวังผา โดยมีนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้จ้อมูล และที่ รพสต.ยม โดยมีนาายก ปลัดและจนท.เกี่ยวข้องให้ข้อมูล

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม:ได้ทำการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย ณ บริเวณบ้านตาแก้ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน:งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม:ได้ทำการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย ณ บริเวณบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

กองช่าง : งานไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านไชยสถาน หมู่ 2 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

21 พฤษภาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง : งานไฟฟ้า✴ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 💡 บ้านไชยสถาน หมู่ 2 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38

17 พฤษภาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก อบต.ไชยสถาน /นายนิรันด์ สิทธิมงคล ผู้ใหญ่บ้านนาท่อ /นางบุญเจือ ก้อนแก้ว รองประธานสภา อบต.ไชยสถาน /ร.อ.จวน ยะแก้ว และครู ศพด.ไชยสถาน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38 ในโอกาสมาพบปะผู้บริหาร อบต.ไชยสถาน ผู้นำชุมชน พร้อมกับให้กำลังใจและมอบข้าวกล่องให้กำลังพลในโอกาสมาทำสนามเด็กเด็กเล่นภูมิปัญญา (BBL) และภรรยาน้องๆ ทหารมาช่วยครูทำสื่อการเรียนตกแต่งห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ออกตรวจพื้นที่ในเขตตำบลไชยสถาน ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อปพร. ตำบลไชยสถาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 : เวลา 22.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย.. นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด 👮 ออกตรวจพื้นที่ในเขตตำบลไชยสถาน ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อปพร. ตำบลไชยสถาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)

กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

18 พฤษภาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง : งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 💡บ้านเด่นใหม่ หมู่ 9, บ่านนาท่อ หมู่ 1, บ้านฝาง หมู่5 , บ้านก๊อด หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

ออกตรวจพื้นที่ในเขตตำบลไชยสถาน ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อปพร. ตำบลไชยสถาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 : เวลา 22.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย.. นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด 👮 ออกตรวจพื้นที่ในเขตตำบลไชยสถาน ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อปพร. ตำบลไชยสถาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)