ศูนย์บริการข่าวสารทางราชการ

ศูนย์ข้อมูลของทางราชการ 2540 ปี 2563

กองช่าง : งานไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านไชยสถาน หมู่ 2 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

21 พฤษภาคม 2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง : งานไฟฟ้า✴ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 💡 บ้านไชยสถาน หมู่ 2 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน