ร้องทุกข์

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ!

อบต.ไชยสถาน จะดำเนินการ  ตามขั้นตอนต่อไป