คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

Visitor Website

000143
Users Today : 1
Users Yesterday : 3
Users Last 7 days : 11
Users Last 30 days : 93
Users This Month : 13
Users This Year : 142
  • ประกาศซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อ
  • ประกาศราคากลาง
  • รายงานผลการจัดซื้อ

สถานที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
10 ม.9 ตำบลไชยสถาน
อ.เมืองน่าน จ.น่าน
Email : chaisatarn055@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/chaisatarn.nan
โทรศัพท์ : 054-718231
โทรสาร : 054-718002 

 

สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์    นายกอบต.ไชยสถาน         :  0979230351
นายบุญยงค์  สดสอาด         รอง
นายกอบต.ไชยสถาน  :  0979230355
ส.ต.ท.ธวัชชัย  ดวงจินดา   
รองนายกอบต.ไชยสถาน   :  0979230354
นายอนันต์   ไชยวุฒิ            ปลัด อบต.ไชยสถาน         
:  0811361019
นางสาวศศิวิมล  ณ ราช       รอง
ปลัด อบต.ไชยสถาน   :  0914144190

ช่องทางติดต่อเรา

กลับด้านบน